Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1339 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1337 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1309 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1330 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1290 ääntä = 20%
Ääniä 6605 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1264 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1250 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1238 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1169 ääntä = 24%
Ääniä 4921 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1238 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1203 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1223 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1228 ääntä = 25%
Ääniä 4892 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1243 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1231 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1172 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1244 ääntä = 25%
Ääniä 4890 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1224 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1219 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1189 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1404 ääntä = 28%
Ääniä 5036 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1228 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1133 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1222 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1176 ääntä = 25%
Ääniä 4759 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 1134 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1220 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1227 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1125 ääntä = 24%
Ääniä 4706 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 1155 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1360 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 1183 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1205 ääntä = 25%
Ääniä 4903 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1238 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1192 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1258 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1190 ääntä = 24%
Ääniä 4878 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 1170 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1266 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1254 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1198 ääntä = 25%
Ääniä 4888 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1207 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1216 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1261 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1239 ääntä = 25%
Ääniä 4923 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1315 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1265 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1243 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1241 ääntä = 25%
Ääniä 5064 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1273 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1291 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1229 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1228 ääntä = 24%
Ääniä 5021 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1242 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1216 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1281 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1264 ääntä = 25%
Ääniä 5003 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1240 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1316 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1275 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1213 ääntä = 24%
Ääniä 5044 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1268 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1270 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1340 ääntä = 35%
Ääniä 3878 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.