Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1101 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 1093 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1047 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1061 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1054 ääntä = 20%
Ääniä 5356 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1033 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1019 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1015 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 942 ääntä = 23%
Ääniä 4009 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1016 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 977 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 994 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 984 ääntä = 25%
Ääniä 3971 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1024 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1016 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 935 ääntä = 23%
Täysin eri mieltä 1010 ääntä = 25%
Ääniä 3985 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 998 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 990 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 965 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1072 ääntä = 27%
Ääniä 4025 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 989 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 920 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 994 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 957 ääntä = 25%
Ääniä 3860 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 911 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 985 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1006 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 914 ääntä = 24%
Ääniä 3816 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 935 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1137 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 959 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 991 ääntä = 25%
Ääniä 4022 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1015 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 976 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1024 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 977 ääntä = 24%
Ääniä 3992 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 961 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1046 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1025 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 986 ääntä = 25%
Ääniä 4018 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 990 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 998 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1026 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1022 ääntä = 25%
Ääniä 4036 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1100 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1046 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1025 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1030 ääntä = 25%
Ääniä 4201 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1052 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1067 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1029 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1031 ääntä = 25%
Ääniä 4179 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1049 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1022 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1062 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1053 ääntä = 25%
Ääniä 4186 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1020 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1111 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1062 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1007 ääntä = 24%
Ääniä 4200 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1081 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1057 ääntä = 32%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1125 ääntä = 34%
Ääniä 3263 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.