Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1365 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1361 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1338 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1357 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1316 ääntä = 20%
Ääniä 6737 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1290 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1278 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1263 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1192 ääntä = 24%
Ääniä 5023 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1261 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1228 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1250 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1253 ääntä = 25%
Ääniä 4992 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1269 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1255 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1199 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1269 ääntä = 25%
Ääniä 4992 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1250 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1243 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1216 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1429 ääntä = 28%
Ääniä 5138 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1252 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1157 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1243 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1198 ääntä = 25%
Ääniä 4850 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 1153 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1241 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1249 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1145 ääntä = 24%
Ääniä 4788 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 1176 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1383 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 1206 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1227 ääntä = 25%
Ääniä 4992 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1260 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1213 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1279 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1209 ääntä = 24%
Ääniä 4961 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 1191 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1287 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1273 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1219 ääntä = 25%
Ääniä 4970 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1229 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1236 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1285 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1259 ääntä = 25%
Ääniä 5009 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1335 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1288 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1263 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1260 ääntä = 24%
Ääniä 5146 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1296 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1312 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1248 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1248 ääntä = 24%
Ääniä 5104 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1262 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1241 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1301 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1285 ääntä = 25%
Ääniä 5089 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1261 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1337 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1297 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1234 ääntä = 24%
Ääniä 5129 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1288 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1292 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1361 ääntä = 35%
Ääniä 3941 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.