Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 793 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 770 ääntä = 20%
En osaa sanoa 744 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 755 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 753 ääntä = 20%
Ääniä 3815 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 714 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 715 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 700 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 657 ääntä = 24%
Ääniä 2786 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 710 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 657 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 700 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 678 ääntä = 25%
Ääniä 2745 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 716 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 703 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 653 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 692 ääntä = 25%
Ääniä 2764 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 697 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 698 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 685 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 681 ääntä = 25%
Ääniä 2761 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 678 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 635 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 697 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 682 ääntä = 25%
Ääniä 2692 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 630 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 684 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 704 ääntä = 27%
Täysin eri mieltä 635 ääntä = 24%
Ääniä 2653 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 643 ääntä = 22%
Osittain samaa mieltä 852 ääntä = 30%
Osittain eri mieltä 676 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 705 ääntä = 25%
Ääniä 2876 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 717 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 683 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 732 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 699 ääntä = 25%
Ääniä 2831 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 667 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 744 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 712 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 713 ääntä = 25%
Ääniä 2836 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 724 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 722 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 733 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 746 ääntä = 26%
Ääniä 2925 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 809 ääntä = 27%
Osittain samaa mieltä 760 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 735 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 742 ääntä = 24%
Ääniä 3046 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 775 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 772 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 779 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 763 ääntä = 25%
Ääniä 3089 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 802 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 747 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 807 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 779 ääntä = 25%
Ääniä 3135 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 773 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 819 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 770 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 750 ääntä = 24%
Ääniä 3112 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 842 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 771 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 867 ääntä = 35%
Ääniä 2480 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.