Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 935 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 911 ääntä = 20%
En osaa sanoa 874 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 886 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 880 ääntä = 20%
Ääniä 4486 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 834 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 844 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 836 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 781 ääntä = 24%
Ääniä 3295 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 834 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 772 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 825 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 803 ääntä = 25%
Ääniä 3234 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 844 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 828 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 765 ääntä = 23%
Täysin eri mieltä 820 ääntä = 25%
Ääniä 3257 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 818 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 816 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 798 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 797 ääntä = 25%
Ääniä 3229 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 794 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 756 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 813 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 795 ääntä = 25%
Ääniä 3158 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 749 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 802 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 820 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 752 ääntä = 24%
Ääniä 3123 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 753 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 958 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 780 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 810 ääntä = 25%
Ääniä 3301 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 834 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 796 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 847 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 814 ääntä = 25%
Ääniä 3291 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 770 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 859 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 839 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 822 ääntä = 25%
Ääniä 3290 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 831 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 835 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 843 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 849 ääntä = 25%
Ääniä 3358 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 919 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 873 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 844 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 851 ääntä = 24%
Ääniä 3487 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 881 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 886 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 888 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 891 ääntä = 25%
Ääniä 3546 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 906 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 858 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 914 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 897 ääntä = 25%
Ääniä 3575 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 880 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 927 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 881 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 860 ääntä = 24%
Ääniä 3548 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 940 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 881 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 981 ääntä = 35%
Ääniä 2802 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.