Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 956 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 932 ääntä = 20%
En osaa sanoa 897 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 908 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 904 ääntä = 20%
Ääniä 4597 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 860 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 866 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 860 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 804 ääntä = 24%
Ääniä 3390 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 856 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 795 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 849 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 829 ääntä = 25%
Ääniä 3329 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 866 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 850 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 788 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 846 ääntä = 25%
Ääniä 3350 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 840 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 836 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 821 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 819 ääntä = 25%
Ääniä 3316 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 817 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 777 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 837 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 817 ääntä = 25%
Ääniä 3248 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 771 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 826 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 845 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 773 ääntä = 24%
Ääniä 3215 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 777 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 981 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 804 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 833 ääntä = 25%
Ääniä 3395 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 857 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 820 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 868 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 836 ääntä = 25%
Ääniä 3381 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 794 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 884 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 860 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 847 ääntä = 25%
Ääniä 3385 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 851 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 855 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 865 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 869 ääntä = 25%
Ääniä 3440 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 941 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 895 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 869 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 874 ääntä = 24%
Ääniä 3579 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 906 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 913 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 909 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 915 ääntä = 25%
Ääniä 3643 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 925 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 883 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 937 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 920 ääntä = 25%
Ääniä 3665 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 903 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 951 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 905 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 881 ääntä = 24%
Ääniä 3640 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 960 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 904 ääntä = 32%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1002 ääntä = 35%
Ääniä 2866 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.