Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!



Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 884 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 862 ääntä = 20%
En osaa sanoa 822 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 837 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 836 ääntä = 20%
Ääniä 4241 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 790 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 798 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 778 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 731 ääntä = 24%
Ääniä 3097 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 787 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 730 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 782 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 760 ääntä = 25%
Ääniä 3059 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 792 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 781 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 727 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 772 ääntä = 25%
Ääniä 3072 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 769 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 776 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 757 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 753 ääntä = 25%
Ääniä 3055 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 750 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 714 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 775 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 755 ääntä = 25%
Ääniä 2994 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 707 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 754 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 779 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 710 ääntä = 24%
Ääniä 2950 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 715 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 917 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 743 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 772 ääntä = 25%
Ääniä 3147 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 793 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 756 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 800 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 776 ääntä = 25%
Ääniä 3125 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 735 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 815 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 784 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 783 ääntä = 25%
Ääniä 3117 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 789 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 789 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 799 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 809 ääntä = 25%
Ääniä 3186 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 880 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 829 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 805 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 811 ääntä = 24%
Ääniä 3325 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 841 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 833 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 845 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 827 ääntä = 25%
Ääniä 3346 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 869 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 818 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 875 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 848 ääntä = 25%
Ääniä 3410 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 838 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 884 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 836 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 818 ääntä = 24%
Ääniä 3376 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 906 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 836 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 938 ääntä = 35%
Ääniä 2680 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.