Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1131 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1128 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1083 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1097 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1087 ääntä = 20%
Ääniä 5526 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1066 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1054 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1050 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 974 ääntä = 24%
Ääniä 4144 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1051 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1012 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1024 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1021 ääntä = 25%
Ääniä 4108 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1053 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1050 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 971 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1045 ääntä = 25%
Ääniä 4119 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1033 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1024 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 995 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1147 ääntä = 27%
Ääniä 4199 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1025 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 950 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1028 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 987 ääntä = 25%
Ääniä 3990 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 939 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1016 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1039 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 942 ääntä = 24%
Ääniä 3936 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 969 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1170 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 991 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1024 ääntä = 25%
Ääniä 4154 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1048 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1008 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1058 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1009 ääntä = 24%
Ääniä 4123 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 993 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1079 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1060 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1016 ääntä = 24%
Ääniä 4148 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1020 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1028 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1061 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1054 ääntä = 25%
Ääniä 4163 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1133 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1081 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1061 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1062 ääntä = 24%
Ääniä 4337 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1079 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1098 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1054 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1055 ääntä = 25%
Ääniä 4286 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1072 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1046 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1086 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1080 ääntä = 25%
Ääniä 4284 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1046 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1144 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1096 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1032 ääntä = 24%
Ääniä 4318 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1104 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1089 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1151 ääntä = 34%
Ääniä 3344 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.