Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1063 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 1051 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1011 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1020 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1017 ääntä = 20%
Ääniä 5162 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 995 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 981 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 975 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 910 ääntä = 24%
Ääniä 3861 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 979 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 937 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 961 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 944 ääntä = 25%
Ääniä 3821 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 990 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 977 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 900 ääntä = 23%
Täysin eri mieltä 972 ääntä = 25%
Ääniä 3839 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 959 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 954 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 932 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 980 ääntä = 26%
Ääniä 3825 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 949 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 884 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 955 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 925 ääntä = 25%
Ääniä 3713 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 876 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 946 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 969 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 879 ääntä = 24%
Ääniä 3670 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 896 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1101 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 919 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 952 ääntä = 25%
Ääniä 3868 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 972 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 937 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 986 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 947 ääntä = 25%
Ääniä 3842 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 923 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1010 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 985 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 952 ääntä = 25%
Ääniä 3870 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 958 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 962 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 986 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 984 ääntä = 25%
Ääniä 3890 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1063 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1009 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 989 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 993 ääntä = 24%
Ääniä 4054 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1018 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1027 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 997 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1001 ääntä = 25%
Ääniä 4043 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1016 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 989 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1032 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1023 ääntä = 25%
Ääniä 4060 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 987 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1071 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1024 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 976 ääntä = 24%
Ääniä 4058 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1046 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1020 ääntä = 32%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1093 ääntä = 35%
Ääniä 3159 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.