Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 864 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 844 ääntä = 20%
En osaa sanoa 804 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 816 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 815 ääntä = 20%
Ääniä 4143 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 775 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 776 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 758 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 714 ääntä = 24%
Ääniä 3023 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 769 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 711 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 762 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 740 ääntä = 25%
Ääniä 2982 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 776 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 762 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 709 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 753 ääntä = 25%
Ääniä 3000 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 752 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 757 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 741 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 736 ääntä = 25%
Ääniä 2986 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 732 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 692 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 753 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 738 ääntä = 25%
Ääniä 2915 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 688 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 740 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 763 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 692 ääntä = 24%
Ääniä 2883 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 702 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 902 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 730 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 759 ääntä = 25%
Ääniä 3093 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 775 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 741 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 785 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 759 ääntä = 25%
Ääniä 3060 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 717 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 801 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 766 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 768 ääntä = 25%
Ääniä 3052 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 775 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 774 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 785 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 796 ääntä = 25%
Ääniä 3130 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 864 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 812 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 791 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 796 ääntä = 24%
Ääniä 3263 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 827 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 820 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 830 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 812 ääntä = 25%
Ääniä 3289 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 855 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 803 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 861 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 829 ääntä = 25%
Ääniä 3348 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 823 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 869 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 821 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 802 ääntä = 24%
Ääniä 3315 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 892 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 824 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 924 ääntä = 35%
Ääniä 2640 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.