Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1039 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 1021 ääntä = 20%
En osaa sanoa 989 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 999 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 995 ääntä = 20%
Ääniä 5043 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 954 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 953 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 953 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 888 ääntä = 24%
Ääniä 3748 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 948 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 897 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 937 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 920 ääntä = 25%
Ääniä 3702 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 952 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 934 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 878 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 942 ääntä = 25%
Ääniä 3706 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 926 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 930 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 910 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 915 ääntä = 25%
Ääniä 3681 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 907 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 858 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 923 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 903 ääntä = 25%
Ääniä 3591 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 850 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 919 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 936 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 857 ääntä = 24%
Ääniä 3562 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 873 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1073 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 894 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 923 ääntä = 25%
Ääniä 3763 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 949 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 912 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 960 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 920 ääntä = 25%
Ääniä 3741 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 894 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 972 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 954 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 929 ääntä = 25%
Ääniä 3749 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 933 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 932 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 957 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 955 ääntä = 25%
Ääniä 3777 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1034 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 986 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 963 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 966 ääntä = 24%
Ääniä 3949 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 990 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 996 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 977 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 986 ääntä = 25%
Ääniä 3949 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 990 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 955 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1005 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 995 ääntä = 25%
Ääniä 3945 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 967 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1040 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 996 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 948 ääntä = 24%
Ääniä 3951 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1025 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 989 ääntä = 32%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1070 ääntä = 35%
Ääniä 3084 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.