Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1164 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1163 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1129 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1144 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1118 ääntä = 20%
Ääniä 5718 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1098 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1091 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1083 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1008 ääntä = 24%
Ääniä 4280 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1080 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1049 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1061 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1056 ääntä = 25%
Ääniä 4246 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1088 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1083 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1005 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1076 ääntä = 25%
Ääniä 4252 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1066 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1057 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1028 ääntä = 23%
Täysin eri mieltä 1226 ääntä = 28%
Ääniä 4377 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1056 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 983 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1061 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1023 ääntä = 25%
Ääniä 4123 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 971 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1051 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1076 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 973 ääntä = 24%
Ääniä 4071 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 1001 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1201 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 1027 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1055 ääntä = 25%
Ääniä 4284 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1084 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1040 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1091 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1041 ääntä = 24%
Ääniä 4256 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 1026 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1111 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1094 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1046 ääntä = 24%
Ääniä 4277 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1051 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1060 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1107 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1089 ääntä = 25%
Ääniä 4307 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1163 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1112 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1091 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1093 ääntä = 25%
Ääniä 4459 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1112 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1131 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1088 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1084 ääntä = 25%
Ääniä 4415 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1101 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1078 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1118 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1109 ääntä = 25%
Ääniä 4406 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1075 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1175 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1127 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1062 ääntä = 24%
Ääniä 4439 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1132 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1123 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1180 ääntä = 34%
Ääniä 3435 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.