Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 841 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 822 ääntä = 20%
En osaa sanoa 785 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 798 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 794 ääntä = 20%
Ääniä 4040 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 756 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 755 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 740 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 696 ääntä = 24%
Ääniä 2947 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 753 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 695 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 743 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 722 ääntä = 25%
Ääniä 2913 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 760 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 745 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 693 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 735 ääntä = 25%
Ääniä 2933 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 738 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 741 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 726 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 721 ääntä = 25%
Ääniä 2926 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 718 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 676 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 739 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 725 ääntä = 25%
Ääniä 2858 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 670 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 726 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 748 ääntä = 27%
Täysin eri mieltä 677 ääntä = 24%
Ääniä 2821 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 684 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 889 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 714 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 744 ääntä = 25%
Ääniä 3031 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 760 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 726 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 772 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 744 ääntä = 25%
Ääniä 3002 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 704 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 785 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 751 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 752 ääntä = 25%
Ääniä 2992 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 763 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 759 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 770 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 783 ääntä = 25%
Ääniä 3075 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 848 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 799 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 774 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 781 ääntä = 24%
Ääniä 3202 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 813 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 807 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 817 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 800 ääntä = 25%
Ääniä 3237 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 841 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 786 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 845 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 816 ääntä = 25%
Ääniä 3288 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 811 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 856 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 808 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 787 ääntä = 24%
Ääniä 3262 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 877 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 810 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 907 ääntä = 35%
Ääniä 2594 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.