Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1386 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1380 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1360 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1379 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1337 ääntä = 20%
Ääniä 6842 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1310 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1299 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1284 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1213 ääntä = 24%
Ääniä 5106 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1283 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1249 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1271 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1274 ääntä = 25%
Ääniä 5077 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1290 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1274 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1218 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1289 ääntä = 25%
Ääniä 5071 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1273 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1266 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1237 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1451 ääntä = 28%
Ääniä 5227 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1274 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1176 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1262 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1218 ääntä = 25%
Ääniä 4930 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 1173 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1261 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1269 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1165 ääntä = 24%
Ääniä 4868 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 1196 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1403 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 1227 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1246 ääntä = 25%
Ääniä 5072 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1279 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1233 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1297 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1229 ääntä = 24%
Ääniä 5038 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 1210 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1305 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1294 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1239 ääntä = 25%
Ääniä 5048 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1248 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1257 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1306 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1278 ääntä = 25%
Ääniä 5089 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1354 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1308 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1285 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1279 ääntä = 24%
Ääniä 5226 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1315 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1331 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1269 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1267 ääntä = 24%
Ääniä 5182 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1282 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1260 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1321 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1304 ääntä = 25%
Ääniä 5167 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1281 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1357 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1317 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1253 ääntä = 24%
Ääniä 5208 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1308 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1311 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1380 ääntä = 35%
Ääniä 3999 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.