Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 900 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 876 ääntä = 20%
En osaa sanoa 842 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 852 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 848 ääntä = 20%
Ääniä 4318 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 805 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 814 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 799 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 746 ääntä = 24%
Ääniä 3164 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 804 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 746 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 798 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 776 ääntä = 25%
Ääniä 3124 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 811 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 794 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 742 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 790 ääntä = 25%
Ääniä 3137 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 785 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 787 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 771 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 771 ääntä = 25%
Ääniä 3114 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 765 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 728 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 790 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 769 ääntä = 25%
Ääniä 3052 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 721 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 771 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 794 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 723 ääntä = 24%
Ääniä 3009 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 728 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 932 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 755 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 786 ääntä = 25%
Ääniä 3201 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 807 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 771 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 812 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 791 ääntä = 25%
Ääniä 3181 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 749 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 831 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 803 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 797 ääntä = 25%
Ääniä 3180 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 802 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 804 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 815 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 823 ääntä = 25%
Ääniä 3244 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 894 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 844 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 818 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 824 ääntä = 24%
Ääniä 3380 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 854 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 850 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 865 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 854 ääntä = 25%
Ääniä 3423 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 882 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 831 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 892 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 869 ääntä = 25%
Ääniä 3474 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 857 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 903 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 854 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 834 ääntä = 24%
Ääniä 3448 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 921 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 850 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 951 ääntä = 35%
Ääniä 2722 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.