Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1308 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1309 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1276 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1296 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1259 ääntä = 20%
Ääniä 6448 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1236 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1220 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1208 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1140 ääntä = 24%
Ääniä 4804 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1208 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1175 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1194 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1199 ääntä = 25%
Ääniä 4776 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1214 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1202 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1143 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1214 ääntä = 25%
Ääniä 4773 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1195 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1190 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1160 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1374 ääntä = 28%
Ääniä 4919 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1198 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1107 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1196 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1149 ääntä = 25%
Ääniä 4650 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 1107 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1193 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1198 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1099 ääntä = 24%
Ääniä 4597 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 1127 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1333 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 1153 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1178 ääntä = 25%
Ääniä 4791 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1208 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1164 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1230 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1161 ääntä = 24%
Ääniä 4763 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 1142 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1240 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1226 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1170 ääntä = 24%
Ääniä 4778 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1181 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1188 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1234 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1210 ääntä = 25%
Ääniä 4813 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1290 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1239 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1216 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1216 ääntä = 25%
Ääniä 4961 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1245 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1265 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1202 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1202 ääntä = 24%
Ääniä 4914 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1215 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1189 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1253 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1237 ääntä = 25%
Ääniä 4894 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1211 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1290 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1248 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1183 ääntä = 24%
Ääniä 4932 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1241 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1241 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1312 ääntä = 35%
Ääniä 3794 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.