Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1354 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1350 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1324 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1344 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1304 ääntä = 20%
Ääniä 6676 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1278 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1265 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1252 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1182 ääntä = 24%
Ääniä 4977 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1250 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1217 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1238 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1242 ääntä = 25%
Ääniä 4947 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1257 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1243 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1185 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1258 ääntä = 25%
Ääniä 4943 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1238 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1232 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1203 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1419 ääntä = 28%
Ääniä 5092 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1241 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1146 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1234 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1188 ääntä = 25%
Ääniä 4809 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 1144 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1232 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1237 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1135 ääntä = 24%
Ääniä 4748 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 1166 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1372 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 1196 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1217 ääntä = 25%
Ääniä 4951 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1249 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1204 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1270 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1200 ääntä = 24%
Ääniä 4923 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 1181 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1278 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1265 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1209 ääntä = 25%
Ääniä 4933 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1219 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1227 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1275 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1249 ääntä = 25%
Ääniä 4970 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1326 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1277 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1255 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1251 ääntä = 24%
Ääniä 5109 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1284 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1302 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1238 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1239 ääntä = 24%
Ääniä 5063 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1254 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1231 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1292 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1275 ääntä = 25%
Ääniä 5052 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1251 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1327 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1287 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1224 ääntä = 24%
Ääniä 5089 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1279 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1282 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1353 ääntä = 35%
Ääniä 3914 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.