Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 911 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 889 ääntä = 20%
En osaa sanoa 853 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 864 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 859 ääntä = 20%
Ääniä 4376 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 815 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 822 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 813 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 761 ääntä = 24%
Ääniä 3211 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 814 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 754 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 804 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 781 ääntä = 25%
Ääniä 3153 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 818 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 803 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 748 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 799 ääntä = 25%
Ääniä 3168 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 794 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 796 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 777 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 779 ääntä = 25%
Ääniä 3146 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 770 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 736 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 794 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 776 ääntä = 25%
Ääniä 3076 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 731 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 779 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 802 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 731 ääntä = 24%
Ääniä 3043 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 734 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 939 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 762 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 791 ääntä = 25%
Ääniä 3226 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 815 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 776 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 820 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 795 ääntä = 25%
Ääniä 3206 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 755 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 836 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 819 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 803 ääntä = 25%
Ääniä 3213 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 808 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 811 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 821 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 829 ääntä = 25%
Ääniä 3269 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 901 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 852 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 823 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 829 ääntä = 24%
Ääniä 3405 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 860 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 866 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 870 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 871 ääntä = 25%
Ääniä 3467 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 888 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 837 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 897 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 876 ääntä = 25%
Ääniä 3498 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 862 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 907 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 862 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 839 ääntä = 24%
Ääniä 3470 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 925 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 858 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 961 ääntä = 35%
Ääniä 2744 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.