Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!



Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1245 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1246 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1211 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1226 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1193 ääntä = 19%
Ääniä 6121 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1173 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1159 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1145 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1082 ääntä = 24%
Ääniä 4559 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1148 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1113 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1135 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1136 ääntä = 25%
Ääniä 4532 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1152 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1143 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1079 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1154 ääntä = 25%
Ääniä 4528 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1133 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1130 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1100 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1313 ääntä = 28%
Ääniä 4676 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1137 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1045 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1133 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1087 ääntä = 25%
Ääniä 4402 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 1046 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1133 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1137 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1040 ääntä = 24%
Ääniä 4356 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 1069 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1273 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 1093 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1121 ääntä = 25%
Ääniä 4556 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1151 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1109 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1171 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1104 ääntä = 24%
Ääniä 4535 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 1088 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1183 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1167 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1111 ääntä = 24%
Ääniä 4549 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1121 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1133 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1177 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1154 ääntä = 25%
Ääniä 4585 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1233 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1184 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1162 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1159 ääntä = 24%
Ääniä 4738 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1187 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1210 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1150 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1155 ääntä = 25%
Ääniä 4702 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1163 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1139 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1194 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1181 ääntä = 25%
Ääniä 4677 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1154 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1236 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1193 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1131 ääntä = 24%
Ääniä 4714 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1191 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1187 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1260 ääntä = 35%
Ääniä 3638 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.