Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1066 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 1057 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1015 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1024 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1020 ääntä = 20%
Ääniä 5182 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1000 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 985 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 979 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 912 ääntä = 24%
Ääniä 3876 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 982 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 941 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 964 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 947 ääntä = 25%
Ääniä 3834 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 993 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 982 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 902 ääntä = 23%
Täysin eri mieltä 976 ääntä = 25%
Ääniä 3853 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 963 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 957 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 935 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 999 ääntä = 26%
Ääniä 3854 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 953 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 891 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 960 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 929 ääntä = 25%
Ääniä 3733 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 879 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 951 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 973 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 882 ääntä = 24%
Ääniä 3685 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 900 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1104 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 924 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 956 ääntä = 25%
Ääniä 3884 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 980 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 942 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 989 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 949 ääntä = 25%
Ääniä 3860 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 927 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1014 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 990 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 955 ääntä = 25%
Ääniä 3886 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 961 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 967 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 989 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 989 ääntä = 25%
Ääniä 3906 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1067 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1013 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 992 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 997 ääntä = 25%
Ääniä 4069 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1020 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1031 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 999 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1003 ääntä = 25%
Ääniä 4053 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1019 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 993 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1033 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1025 ääntä = 25%
Ääniä 4070 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 989 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1075 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1028 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 979 ääntä = 24%
Ääniä 4071 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1049 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1025 ääntä = 32%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1096 ääntä = 35%
Ääniä 3170 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.