Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1025 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 1005 ääntä = 20%
En osaa sanoa 971 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 982 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 978 ääntä = 20%
Ääniä 4961 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 938 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 939 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 936 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 876 ääntä = 24%
Ääniä 3689 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 933 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 879 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 923 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 903 ääntä = 25%
Ääniä 3638 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 939 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 923 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 862 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 925 ääntä = 25%
Ääniä 3649 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 912 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 914 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 896 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 900 ääntä = 25%
Ääniä 3622 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 892 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 847 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 911 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 889 ääntä = 25%
Ääniä 3539 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 840 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 902 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 919 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 845 ääntä = 24%
Ääniä 3506 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 854 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1056 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 877 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 906 ääntä = 25%
Ääniä 3693 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 933 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 895 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 943 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 906 ääntä = 25%
Ääniä 3677 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 876 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 957 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 936 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 918 ääntä = 25%
Ääniä 3687 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 921 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 920 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 939 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 938 ääntä = 25%
Ääniä 3718 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1017 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 970 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 946 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 948 ääntä = 24%
Ääniä 3881 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 977 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 985 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 964 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 973 ääntä = 25%
Ääniä 3899 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 979 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 942 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 993 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 981 ääntä = 25%
Ääniä 3895 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 955 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1024 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 980 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 936 ääntä = 24%
Ääniä 3895 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1017 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 974 ääntä = 32%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1057 ääntä = 35%
Ääniä 3048 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.