Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1452 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1445 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1426 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1451 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1400 ääntä = 20%
Ääniä 7174 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1377 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1362 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1347 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1274 ääntä = 24%
Ääniä 5360 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1346 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1316 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1335 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1337 ääntä = 25%
Ääniä 5334 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1353 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1338 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1282 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1353 ääntä = 25%
Ääniä 5326 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1335 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1326 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1298 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1514 ääntä = 28%
Ääniä 5473 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1337 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1236 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1320 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1275 ääntä = 25%
Ääniä 5168 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 1228 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1321 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1328 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1225 ääntä = 24%
Ääniä 5102 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 1251 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1461 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 1286 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1304 ääntä = 25%
Ääniä 5302 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1338 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1291 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1356 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1288 ääntä = 24%
Ääniä 5273 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 1268 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1366 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1353 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1299 ääntä = 25%
Ääniä 5286 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1307 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1316 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1366 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1338 ääntä = 25%
Ääniä 5327 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1413 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1367 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1345 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1337 ääntä = 24%
Ääniä 5462 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1374 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1391 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1324 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1323 ääntä = 24%
Ääniä 5412 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1341 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1318 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1379 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1361 ääntä = 25%
Ääniä 5399 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1337 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1414 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1370 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1311 ääntä = 24%
Ääniä 5432 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1366 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1369 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1437 ääntä = 34%
Ääniä 4172 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.