Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 978 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 955 ääntä = 20%
En osaa sanoa 920 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 932 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 929 ääntä = 20%
Ääniä 4714 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 885 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 890 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 886 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 826 ääntä = 24%
Ääniä 3487 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 882 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 823 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 872 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 852 ääntä = 25%
Ääniä 3429 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 892 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 874 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 812 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 871 ääntä = 25%
Ääniä 3449 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 863 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 861 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 847 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 844 ääntä = 25%
Ääniä 3415 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 841 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 798 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 859 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 840 ääntä = 25%
Ääniä 3338 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 795 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 852 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 866 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 797 ääntä = 24%
Ääniä 3310 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 802 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1008 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 828 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 857 ääntä = 25%
Ääniä 3495 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 883 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 843 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 893 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 859 ääntä = 25%
Ääniä 3478 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 821 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 907 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 887 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 869 ääntä = 25%
Ääniä 3484 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 876 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 873 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 891 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 891 ääntä = 25%
Ääniä 3531 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 963 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 920 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 895 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 901 ääntä = 24%
Ääniä 3679 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 928 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 935 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 929 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 934 ääntä = 25%
Ääniä 3726 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 941 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 901 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 956 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 939 ääntä = 25%
Ääniä 3737 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 924 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 972 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 929 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 901 ääntä = 24%
Ääniä 3726 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 982 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 926 ääntä = 32%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1023 ääntä = 35%
Ääniä 2931 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.