Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 1414 ääntä = 20%
Osittain samaa mieltä 1409 ääntä = 20%
En osaa sanoa 1388 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 1411 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 1364 ääntä = 20%
Ääniä 6986 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 1339 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1327 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1311 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1238 ääntä = 24%
Ääniä 5215 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 1310 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1274 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1298 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1300 ääntä = 25%
Ääniä 5182 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 1316 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1300 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1245 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1315 ääntä = 25%
Ääniä 5176 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 1298 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1291 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1263 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1478 ääntä = 28%
Ääniä 5330 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 1301 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1201 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1287 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1241 ääntä = 25%
Ääniä 5030 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 1195 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1286 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1293 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1188 ääntä = 24%
Ääniä 4962 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 1218 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1426 ääntä = 28%
Osittain eri mieltä 1251 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1270 ääntä = 25%
Ääniä 5165 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 1303 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1256 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1323 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1255 ääntä = 24%
Ääniä 5137 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 1235 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 1332 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1320 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1266 ääntä = 25%
Ääniä 5153 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 1273 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1282 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1332 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1302 ääntä = 25%
Ääniä 5189 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 1378 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 1333 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 1312 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1303 ääntä = 24%
Ääniä 5326 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 1340 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1356 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1290 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 1290 ääntä = 24%
Ääniä 5276 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 1306 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1284 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 1345 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 1327 ääntä = 25%
Ääniä 5262 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 1304 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 1380 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 1339 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 1276 ääntä = 24%
Ääniä 5299 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 1331 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 1335 ääntä = 33%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1402 ääntä = 34%
Ääniä 4068 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.