Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!



Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 991 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 975 ääntä = 20%
En osaa sanoa 938 ääntä = 20%
Osittain eri mieltä 949 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 946 ääntä = 20%
Ääniä 4799 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 903 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 907 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 903 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 842 ääntä = 24%
Ääniä 3555 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 898 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 845 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 889 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 869 ääntä = 25%
Ääniä 3501 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 907 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 891 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 832 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 891 ääntä = 25%
Ääniä 3521 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 879 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 881 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 862 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 864 ääntä = 25%
Ääniä 3486 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 858 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 815 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 876 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 858 ääntä = 25%
Ääniä 3407 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 811 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 870 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 885 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 811 ääntä = 24%
Ääniä 3377 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 822 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 1023 ääntä = 29%
Osittain eri mieltä 844 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 876 ääntä = 25%
Ääniä 3565 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 901 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 862 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 912 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 874 ääntä = 25%
Ääniä 3549 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 845 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 925 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 904 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 886 ääntä = 25%
Ääniä 3560 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 892 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 887 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 908 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 907 ääntä = 25%
Ääniä 3594 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 986 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 939 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 916 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 917 ääntä = 24%
Ääniä 3758 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 947 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 952 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 941 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 948 ääntä = 25%
Ääniä 3788 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 954 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 917 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 969 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 955 ääntä = 25%
Ääniä 3795 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 932 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 993 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 951 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 915 ääntä = 24%
Ääniä 3791 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 992 ääntä = 33%
En, toinen kausi alkoi 943 ääntä = 32%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 1034 ääntä = 35%
Ääniä 2969 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.