Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 806 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 787 ääntä = 20%
En osaa sanoa 755 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 768 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 762 ääntä = 20%
Ääniä 3878 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 723 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 724 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 709 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 667 ääntä = 24%
Ääniä 2823 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 718 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 666 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 710 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 688 ääntä = 25%
Ääniä 2782 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 727 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 714 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 665 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 702 ääntä = 25%
Ääniä 2808 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 707 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 708 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 695 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 690 ääntä = 25%
Ääniä 2800 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 688 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 645 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 706 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 693 ääntä = 25%
Ääniä 2732 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 639 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 695 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 715 ääntä = 27%
Täysin eri mieltä 646 ääntä = 24%
Ääniä 2695 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 653 ääntä = 22%
Osittain samaa mieltä 861 ääntä = 30%
Osittain eri mieltä 687 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 714 ääntä = 24%
Ääniä 2915 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 727 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 691 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 742 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 710 ääntä = 25%
Ääniä 2870 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 675 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 753 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 721 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 723 ääntä = 25%
Ääniä 2872 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 733 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 731 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 742 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 754 ääntä = 25%
Ääniä 2960 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 818 ääntä = 27%
Osittain samaa mieltä 769 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 744 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 751 ääntä = 24%
Ääniä 3082 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 784 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 780 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 787 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 771 ääntä = 25%
Ääniä 3122 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 812 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 756 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 814 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 788 ääntä = 25%
Ääniä 3170 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 781 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 828 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 779 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 759 ääntä = 24%
Ääniä 3147 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 849 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 782 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 876 ääntä = 35%
Ääniä 2507 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.