Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!

Työsuojeluvaltuutettu.fi:n lisenssien tilaus- ja käyttöehdot


Lyhyesti

Täyttämällä tilauslomakkeen sitoudut tilaamaan Hopea- tai Kultalisenssin kestotilauksena. Jos sinulla on Kultalisenssin tilatessasi jo voimassa Hopealisenssi, hyvitämme maksetun jäljellä olevan ajan uudessa laskussasi.  Laskutusjakso on 6 kuukautta. Voit irtisanoa palvelun milloin tahansa, jolloin tilaus jatkuu menossa olevan laskutusjakson loppuun.

Tilauksen jälkeen sinulle lähetetään lasku postitse. Maksamalla sen eräpäivään mennessä varmistat palvelun katkeamattoman käytön.

Saamasi käyttäjätunnus ja salasana on tarkoitettu ehdottomasti vain omaan käyttöösi. Niitä ei saa luovuttaa eteenpäin. Palvelujen sisältöjä voidaan kuitenkin hyödyntää laajasti oman organisaatiosi työturvallisuuden- ja -terveyden edistämisessä. Mahdollisuuksista ja rajoituksista tarkemmin alla. Jos siirryt toisiin tehtäviin tai muusta syystä haluat siirtää tilauksesi toiselle henkilölle, ota yhteyttä ylläpitoon sähköpostitse osoitteeseen info@turvallisuusuutiset.fi.

Ehdot:

1. Yleistä

Työsuojeluvaltuutettu.fi verkkopalvelun tuottaja 3T Ratkaisut Oy on laatinut nämä käyttöä koskevat ehdot. Käyttäjä hyväksyy tässä käyttäjäsopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt joko sen maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin. Palvelun tuottajan yhteystiedot:
3T Ratkaisut Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava. www.3tratkaisut.fi, 3t@3tratkaisut.fi . Y-tunnus 1727842-0.

2. Rekisteröityminen ja henkilötietojen käyttö

2.1 Työsuojeluvaltuutettu.fi palvelussa on ilman rekisteröitymistä toimivia osia, rekisteröitymistä edellyttäviä maksuttomia ja tilaamista edellyttäviä maksullisia osia. Rekisteröityä ja tilata voi vain olemassa oleva luonnollinen henkilö. Palvelun tuottajalla on oikeus evätä rekisteröityminen tai maksullisen osion tilaaminen.
2.2 Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Rekisterissä olevia tietoja käytetään palveluun liittyvään viestintään ja muuhun asiakassuhteen ylläpitoon. Palvelun tuottajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja markkinointitarkoituksiin, ei kuitenkaan luovuttaa tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Tilaaja voi halutessaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta osoitteeseen tuki@3tratkaisut.fi .
2.3 Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.

3. Hinnoittelu, laskutus- ja maksuehdot sekä palvelun käytön lopettaminen

Lisenssien tilaus on kestotilaus. Voimassaoleva hinnasto ja mahdolliset alennusperusteet on kerrottu lisenssien esittelysivulla ja tilauslomakkeella. Laskutus tapahtuu kunkin laskutusjakson alussa.

Maksuehto 14 pv netto, viivästysajan korko 11 %. Laskun maksamatta jättäminen voi johtaa perintään ja käyttöoikeuden sulkemiseen.

Lisenssin tilauksen voi perua maksutta viimeistään 14 vrk kuluttua tilaamisesta. Käyttäjä voi tämän jälkeen perua tilauksen milloin tahansa, jolloin käyttöoikeus päättyy peruutushetkellä menossa olevan laskutusjakson lopussa. Peruutushetkellä menossa olevan laskutusjakson jäljellä olevan ajan maksuja ei hyvitetä tai palauteta. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia olemassa oleviin hintoihin. Käyttäjiä informoidaan hinnankorotuksista vähintään kuukausi etukäteen.

4. Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet

4.1. Käyttäjä lupautuu käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa palvelun ehtojen mukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti, mutta maksamattomat laskut tai väärinkäytökset veloitetaan aina tilaajalta, esimerkiksi käyttäjän työnantajalta.
4.2. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, mutta sisältöä voi hyödyntää laajemmin kuten kohdassa 4.3 on esitetty. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei käyttäjän henkilökohtainen tunnus ja salasana joudu muille henkilöille tai organisaatioille.
4.3. Käyttäjä voi tallentaa palvelussa olevaa aineistoa omalle tietokoneelleen ja tulostaa niitä lukuunottamatta 3T Opetusmultimedioita. Lisäksi käyttäjä voi muokata niitä osaksi omia koulutusaineistojaan, ohjeistuksiaan ja vastaaviin materiaaleihin sekä toteuttaa tiedotustyyppisiä toimenpiteitä organisaationsa sisällä (esim. lakimuutos). Mitään aineistoa ei kuitenkaan saa luovuttaa muille kuin oman organisaation henkilöille ellei palvelun tuottaja ole antanut siihen erikseen lupaa.
4.4. Hopea- ja Kultalisensseihin sisältyvät 3T Opetusmultimediat on tarkoitettu vain käyttäjän itseopiskeluun. Mikäli tarkoituksena on kouluttaa multimedioilla myös muuta oman työpaikan tai kolmannen osapuolen henkilöstöä, soveltuva lisenssityyppi on Turvallisuusuutiset.fi:hin kuuluva 3T Kouluttajalisenssi.
4.5.
Palvelussa olevaa materiaalia käytettäessä on tultava ilmi sen alkuperä. Materiaalin uudelleen julkaiseminen kaupallisessa mielessä ja myynti kolmansille osapuolille on kielletty.

5. Palvelun tuottajan oikeudet, velvollisuudet ja niiden rajoitukset

5.1. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.
5.2. Palvelun tuottajalla on oikeus poistaa esimerkiksi keskustelupalstalta käyttäjien tuottamia sisältöjä, mikäli ne ovat jotakuta henkilöä tai organisaatiota loukkaavia tai muuten asiattomia, selkeästi virheellisiä, lain tai hyvän maun vastaisia.
5.3. Palvelun tuottaja pyrkii julkaisemaan palvelussa vain hyvälaatuista ja ajantasaista sisältöä. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelun sisältöjen mahdollisista virheellisyyksistä ja niiden aiheuttamista vahingoista käyttäjälle tai tämän organisaatiolle.
5.4. Tähän sähköiseen palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat tilaukset, hakkerointi ) ilmoitetaan viranomaisille.
5.5. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
5.6. Palvelun tuottaja ei vastaa millaan tavalla palvelussa mainostamiensa kolmansien osapuolten tuotteista ja niiden käytöstä.

6. Sopimusehtojen muuttaminen

Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta tai palvelun tuottajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan palvelun käyttöä sen jälkeen kun on tietoinen muutoksista.

7. Sopimuksen voimaantulo ja siirtäminen

Sopimus astuu voimaan, kun käyttäjä rekisteröityy tai tilaa palvelun. Käyttäjä voi siirtää oman sopimuksensa toiselle henkilölle omassa organisaatiossaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti palvelun tuottajalle. Palvelun tuottaja voi myös siirtää sopimuksen toiselle osapuolelle mahdollisten yritysjärjestelyjen yhteydessä, esimerkiksi liiketoiminnan siirtyessä toiselle organisaatiolle.

8. Väärinkäytökset ja ristiriitojen ratkaisu

Mikäli käyttäjän todetaan toimineen vastoin palvelun ehtoja, esimerkiksi luovuttaneen käyttöoikeuden tai aineistoja kolmansille osapuolille, voi tuottaja veloittaa käyttäjältä väärinkäytöksen seurauksena menettämänsä summan 50 %:lla korotettuna.

Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näissä ei löydetä sopua, kiista ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan. 


Yhteystiedot:

3T ONLINE MYYNTI: Maksulliset lisenssit, 3T Opetusmultimediat:
myynti@3tratkaisut.fi , 010-2310 341

Työsuojelupäällikkö.fiJälleenmyynti- ja yhteistyösopimukset:
Toimitusjohtaja Marko Vuorinen, marko.vuorinen@3tratkaisut.fi

Asiakastuki ja palaute: info@turvallisuusuutiset.fi

Palvelun tuottaja:
3T Ratkaisut Oy
Puhelin: 010-2310 340
Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
www.3tratkaisut.fiBookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.