Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!

Keskustelu / Kysy-Vastaa-Kommentoi

työsuojeluvaltuutetun palkkio

Ryhmät >> Kysy-Vastaa-Kommentoi >> työsuojeluvaltuutetun palkkio


Aloitusviesti
SIRPA
JOULUKUU 17, 2013.

KLO 09:44
työsuojeluvaltuutetun palkkio
voiko työsuojeluvaltuutetun palkkioita vaatia maksettaviksi? ja miten pitkältä ajalta? Voiko työnantaja evätä näiden maksun?


Vastaukset
ANTSU
HELMIKUU 07, 2014.

KLO 14:14
TES kertoo
Monilla aloilla TES kertoo korvauksen määrän, riippuu monesti edustettavien määrästä. Jos asia on TES:ssä sovittu työnantaja maksettava ainakin tuolloin.
EPÄTIETOINEN
TAMMIKUU 16, 2015.

KLO 08:22
Työsuojelu palkkio
Onko työnantajan maksettava työsuojeluvaltuutetulle kuukausittain kuuluva palkkio, jos on sairaslomalla.
JANNE, TSV
TAMMIKUU 22, 2015.

KLO 10:22
Viestiä muokattu
TAMMIKUU 22, 2015. KLO 14:40
Riippuu alakohtaisesta sopimuksesta

Lain mukaan TSV:n toimesta maksetaan korvausta vain mahdollisista ansionmenetyksistä. Itse esimerkiksi pystyn hoitamaan TSV:n tehtävät oman työn ohella, eikä ne vaikuta esim. saamiini bonuksiin tms.

Kuitenkin työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tul­l e voi­daan ala­koh­tai­sen so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la mak­saa eril­lis­tä työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun kuukausikor­vaus­ta. Asia täytyisi tarkistaa siis oman alansa sopimuksesta, yleensä TES. Usein jos edustettavien määrä on alle 20, ei korvausta saa.

Mutta jos TSV on sairaslomalla, TSV:n tehtäviä pitäisi hoitaa varaTSV, saattaa palkkio kuulua hänelle.Tästäkin voi olla maininta TESissä (tai vastaavassa, omassani esim. ei ole). Asiaa kannattaa kysyä omasta liitosta. Ja välittää tieto eteenpäin omalla työpaikkalla.

TSV
SYYSKUU 04, 2015.

KLO 13:15
Laki työsuojelun valvonnasta....
On olemassa nimeltään Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun lakikirja. Se kannattaa pyytää työnantajan hankkimaan. Siinä on laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta 29§ jossa selkeästi mainitaan, että varsinaisen tsv:n ollesa tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäviään, varavaltuutettu hoitaa välttämättömistä tehtävistä, joita ei voi siirtää odottamaan esteen pättymistä. Tämä ei ole sidoksissa mihinkään Tessiin, vaan se tulee suoraan laista. Yleinen käytäntö on, että jos este kestää vähintään kuukauden, silloin myös korvaus siirtyy varavaltuutellu, kuten myös sovittu ajankäyttö. Kunnes sitten taas varsinainen palaa hoitamaan tehtäviään.
KV
MARRASKUU 24, 2016.

KLO 12:04
Työsuojelu valtuutetun kuukausikorvaus ja ennakonpidätys

Onko työsuojeluvaltuutetun korvaus ennakonpidätyksen alaista? Entä meneekö nomraalisti sotut ym.??

SV
HELMIKUU 17, 2017.

KLO 12:28
Työsuojelutoimikunta
Kuuluuko työsuojelutoimikuntaan kuuluvan saada korvaus?
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
HUHTIKUU 17, 2017.

KLO 18:02
Työsuojelutoimikunnan jäsenen korvaus kokouksista
Työsuojelutoimikunnan jäsenen ajankäyttö ja korvaus, TSV laki 40§

Työsuojelutoimikunnan työntekijöitä edustavien jäsenten oikeudesta saada vapautusta säännöllisistä työtehtävistään välttämättömien työsuojelua koskevien tehtävien suorittamista varten ja oikeudesta saada korvaus edellä mainittujen tehtävien johdosta heille aiheutuneesta ansionmenetyksestä sekä palkkiota heidän työajan ulkopuolella suorittamistaan tehtävistä ja työsuojelutoimikunnan kokouksista on soveltuvin osin voimassa, mitä työsuojeluvaltuutetun vastaavista oikeuksista 34 ja 35 §:ssä säädetään.

TSV JA EDUSTETTAVAT
LOKAKUU 19, 2017.

KLO 23:12
tsv ja edustettavat
Onko tsv:lla oikeus saada TA:lta edustettaviensa nimiluettelo, että tietää, ketä edustaa? Kysymyksessä on satakunta työpistettä eri puolella Suomea, on todella vaikea pysyä mukana, kun muutoksia tapahtuu niin paljon.
NEPA
MARRASKUU 22, 2018.

KLO 12:20
Epäreilu tilanne
Onko työntekijän oikeuksien vastaista, jos työpaikan sisällä on haussa on työtehtävä ja kaikkia varteenotettavia kandidaatteja ei haastatella? Tehtävään valitaan lopulta henkilö joka on ollut firmassa vähemmän aikaa kuin toinen työntekijä ja tehnyt urallaan vähemmän positiivista tulosta? Onko tässä kohtaa poljettu työntekijän oikeuksia?
AJ, TSV
MARRASKUU 30, 2018.

KLO 09:03
työsuojeluvaltuutetun palkkio
Kuten muutkin saatavat, myös työsuojeluvaltuutetun palkkion voi vaatia 5 vuoden ajalta takautuvasti. Tämä perutuu työsopimus- ja velanvanhentumisesta annettuun lakiin.


Kommentoi

Nimimerkki

Otsikko

Viesti

Liite  


Kirjoita ylläoleva koodi tähän kenttään


TakaisinBookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.