Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!

Keskustelu / Kysy-Vastaa-Kommentoi

valtuutetun oikeudet

Ryhmät >> Kysy-Vastaa-Kommentoi >> valtuutetun oikeudet


Aloitusviesti

TAMMIKUU 27, 2010.

KLO 17:42
valtuutetun oikeudet

kertokaa mulle mistä löytyy selkeästi kerrottuna työsuojeluvaltuutetun oikeudet.

työnantajan mielestä pitää olla hänen lupa ennen kuin voi ottaa yhteyttä työsuojelupiiriin.

olen etsinyt laista, mutten ole löytänyt.

työnantaja uhkasi kirjallisella varoituksella, kun kysyin neuvoa TSP.

 tällä tavalla toimitaan KempeleessäVastaukset
HEIKKI
TAMMIKUU 28, 2010.

KLO 14:36
Viestiä muokattu
HELMIKUU 01, 2010. KLO 11:35
Työsuojeluvaltuutetun oikeudet

 Työsuojeluvaltuutetun tehtävistä ja oikeuksista on säädetty seuraavassa laissa:

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (2006/44).

Tämän palvelun etusivulla vasemmassa palkissa "Maistiaisissa" on kyseinen laki kokonaan. Pääset tutustamaan siihen rekisteröitymällä maksutta palveluun. 

Yhteyde nottosi työsuojeluviranomaiseen ei ole laillinen peruste antaa varoitus. Tietysti on paras aina ensin pyrkiä selvittämään mahdolliset tiedot ja ongelmat työpaikan sisällä, mutta valtuutetulla on luonnollisesti tarvittaessa oikeus saada apua myös viranomaisilta tai omalta ammattiliitoltaan.

Lisät ietoja saat myös ammattiliittosi työsuojeluihmisiltä. Alla on työsuojeluvaltuutetun tehtäviä koskevia lakipykäliä yllä mainitusta laista.

 28.1.20 10 Toimitus

 

< p> 31 § Työsuojeluvaltuutetun tehtävät
Työsuojeluvaltuute ttu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä 26 §:ssä tarkoitettuja asioita yhteistoiminnassa työnantajan kanssa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Samoin hänen tulee osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumisen tarpeelliseksi. Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osaltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.


32 § Työsuojeluvaltuutetun oikeus tiedon saantiin
Työsuojeluvaltuute tulla on oikeus saada työnantajalta nähtäväkseen asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pidettävä työsuojelua koskevien säännösten mukaan. Hänellä on myös oikeus tutustua työnantajan hallussa oleviin työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyviin työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asiakirjoihin. Lisäksi hänellä on oikeus muutenkin saada työnantajalta tarpeelliset tiedot yhteistoimintatehtäviensä hoitamista varten.

Työsuojeluvaltu utetulla on niin ikään oikeus saada työnantajalta nähtäväkseen työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välinen työterveyshuollon järjestämistä koskeva sopimus tai työnantajan laatima kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työsuojeluvaltuutetun lausunnon antamisesta työterveyshuollon kustannusten korvaamista koskevasta hakemuksesta säädetään erikseen.

Työsuojeluval tuutetulla on oikeus saada jäljennöksiä 1 ja 2 momentissa mainituista asiakirjoista yhteistoimintatehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

33 § Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta
Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle.


TAMMIKUU 31, 2010.

KLO 22:20
Suuret kiitokset vastauksesta.
ARISALM
HELMIKUU 12, 2010.

KLO 18:45
Valtuutetun oikeudet

kertokaa mulle mistä löytyy selkeästi kerrottuna työsuojeluvaltuutetun oikeudet.

työnantajan mielestä pitää olla hänen lupa ennen kuin voi ottaa yhteyttä työsuojelupiiriin.

olen etsinyt laista, mutten ole löytänyt.

työnantaja uhkasi kirjallisella varoituksella, kun kysyin neuvoa TSP.

 tällä tavalla toimitaan Kempeleessä


Hämmästyin lukiessani viestisi työnantajan käytöksestä ottaessasi yhteyttä työsuojelupiiriin. Mielestäni nykypäivänä fiksu työnantaja käyttää myös itse työsuojelupiirin palveluita epäselvissä tilanteissa.

Ei työsuojelupiirin/viranomaisten tarkoitus ole toimia "poliisina", vaan asiantuntijana erimielisyyksissä ja epäselvissä tilanteissa. Koskahan pääsisimme tilanteeseen, että kaikki työnantajat ymmärtäisivät yhteistyön merkityksen? Luulisi olevan ennen kaikkea työnantajan etu, että lakisääteiset asiat yrityksessä ovat kunnossa.

 


HELMIKUU 23, 2010.

KLO 17:46

tämä työnantaja on nyt onneksi historiaa meidän firmassa.

hän otti ja lähti, uusi toimitusjohtaja on aivan toista maata.

ilmeisesti tämä joka haukkui minut, oli täynnä kaunaa 15 vuoden yhteiselon jälkeen.

läksiäisiksi hän haukkui muitakin työntekijöitä. hänen kanssa oli hankala sopia mistään ja aina laistettiin kaikki mikä oli mahdollista. silleen toimivat lestadiolaiset pomot.

kieroja kuin korkkiruuvit, uskallan näin sanoa kun on ollut monta pomot siitä lahkosta.

 

TIMOLAHTINEN75
MAALISKUU 01, 2010.

KLO 20:36
varavaltuutettu
Onkohan varavaltuutetulla oikeus nähdä sopimus,jonka työnantaja on tehnyt työterveyshuollon kanssa?

MAALISKUU 08, 2010.

KLO 21:14
Varavaltuutetulle
" Onkohan varavaltuutetulla oikeus nähdä sopimus,jonka työnantaja on tehnyt työterveyshuollon kanssa? "
 
Työterveyshuollo n sopimukset ja toimintasuunnitelmat ovat henkilöstölle nähtävissä pidettävää materiaalia. Ne eivät siis ole vain sallittuja vaan "pakollisia" näytillä pidettäviä papereita, kuten muukin työsuojelua koskeva ohjeistus (toimintasuunitelmat jne).
 
-TSV-


MAALISKUU 17, 2010.

KLO 16:38
Työsuojelu valtuutettu
Voiko työsuojelu valtuutettu olla työnantaja? Meidän firmassa (alle 10hlöä tällä hetkellä) ovat "isot pomot" laittaneet meidän toimiston pomon työsuojeluvaltuutetuksi. Meille ilmoitus tuli kun työpäivä oli päättymässä. Onko oikein?
TSV. PENA
JOULUKUU 08, 2015.

KLO 11:35
Työsuojelu asia
Olen työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu. Minuun oli ollut työntekijöitä yhteydessä työilmapiiri ongelmien vuoksi. Laitoin sinne työyhteisöön kyselyn. Jossa luki näin. Työsuojeluvaltuutetulle tiedoksi esiintyviä epäkohtia. Työsuojelupäällikön mielestä niin ei saisi kysellä, pitäisi kysyä kehitys kohteita. Teinkö väärin?
JANNE, 3T JA TURVALLISUUSUUTISET.FI
JOULUKUU 09, 2015.

KLO 14:37
Positiivisuus on plussaa! :)

Eli teit kyselyn, jossa kysyit, mitä epäkohtia työpaikalla esiintyy?

Kyselyn teko on yleensä hyvästä, mutta sinänsä TS-päällikkö oli ihan oikeassa, aina kannattaa kysyä "positiivisella" sävyllä ja esim. "Mitä asioita kehittäisit työpaikallasi?". Tällöin voi saada kehitysehdotuksia sen sijaan, että vain kerrotaan mikä on pielessä. Luultavasti tällä kysymyksenasettelulla myös saadaan niitä epäkohta-vastauksia.

Joka tapauksessa tällaiset kyselyt kannattanee tehdä yhdessä TSP:n ja muun työsuojeluorganisaation kanssa.

 

MINÄ ITSE
SYYSKUU 26, 2018.

KLO 12:43
Työvaltuutetun valtuudet

Hei olen työsuojeluvaltuutetun varana toimiva.

 Toimin alueella jossa on monta toimipaikkaa ja 1toimipaikka on muuttanut remointoitavaan rakennukseen.

Voinko sulkea paikan kun työnantaja ei ole huolehtinut että paikat on kunnossa,

eli lastauslaituri joka on ehkä metrin korkea ei ole reunaestettä ja se viettää tyhjällepäin. Ja kun siellä aamuhämärissä kuljetaan tyhjentämässä rullakoita eikä valaistuskaan ole riittävä.

työntantajalle on sanottu ja tietää asian että sieltä tippuu rullakoita, onneksi ei vielä ihmisiä, minusta tämä on vaaranpaikka ja sulkisin pääsyn sinne ennenkuin reunaeste on laitettu ja valaistus kunnossa. Kommentoi

Nimimerkki

Otsikko

Viesti

Liite  


Kirjoita ylläoleva koodi tähän kenttään


TakaisinBookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.