Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 775 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 759 ääntä = 20%
En osaa sanoa 727 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 740 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 733 ääntä = 20%
Ääniä 3734 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 701 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 702 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 688 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 646 ääntä = 24%
Ääniä 2737 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 697 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 647 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 689 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 667 ääntä = 25%
Ääniä 2700 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 702 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 695 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 644 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 683 ääntä = 25%
Ääniä 2724 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 688 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 687 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 672 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 664 ääntä = 24%
Ääniä 2711 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 666 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 624 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 687 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 671 ääntä = 25%
Ääniä 2648 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 619 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 676 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 694 ääntä = 27%
Täysin eri mieltä 626 ääntä = 24%
Ääniä 2615 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 632 ääntä = 22%
Osittain samaa mieltä 842 ääntä = 30%
Osittain eri mieltä 664 ääntä = 23%
Täysin eri mieltä 695 ääntä = 25%
Ääniä 2833 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 707 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 671 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 723 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 688 ääntä = 25%
Ääniä 2789 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 654 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 731 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 702 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 703 ääntä = 25%
Ääniä 2790 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 714 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 710 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 722 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 736 ääntä = 26%
Ääniä 2882 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 799 ääntä = 27%
Osittain samaa mieltä 748 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 723 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 731 ääntä = 24%
Ääniä 3001 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 764 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 761 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 768 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 751 ääntä = 25%
Ääniä 3044 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 789 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 736 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 794 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 766 ääntä = 25%
Ääniä 3085 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 761 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 806 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 760 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 737 ääntä = 24%
Ääniä 3064 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 831 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 762 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 856 ääntä = 35%
Ääniä 2449 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.