Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 754 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 739 ääntä = 20%
En osaa sanoa 708 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 719 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 714 ääntä = 20%
Ääniä 3634 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 685 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 687 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 671 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 631 ääntä = 24%
Ääniä 2674 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 683 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 633 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 675 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 653 ääntä = 25%
Ääniä 2644 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 689 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 681 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 628 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 669 ääntä = 25%
Ääniä 2667 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 674 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 672 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 656 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 650 ääntä = 25%
Ääniä 2652 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 652 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 610 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 672 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 656 ääntä = 25%
Ääniä 2590 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 605 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 663 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 679 ääntä = 27%
Täysin eri mieltä 611 ääntä = 24%
Ääniä 2558 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 618 ääntä = 22%
Osittain samaa mieltä 826 ääntä = 30%
Osittain eri mieltä 649 ääntä = 23%
Täysin eri mieltä 678 ääntä = 24%
Ääniä 2771 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 694 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 657 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 705 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 674 ääntä = 25%
Ääniä 2730 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 642 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 716 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 686 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 690 ääntä = 25%
Ääniä 2734 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 700 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 695 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 707 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 722 ääntä = 26%
Ääniä 2824 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 785 ääntä = 27%
Osittain samaa mieltä 734 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 709 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 716 ääntä = 24%
Ääniä 2944 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 749 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 748 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 752 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 736 ääntä = 25%
Ääniä 2985 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 774 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 722 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 779 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 753 ääntä = 25%
Ääniä 3028 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 748 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 792 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 744 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 721 ääntä = 24%
Ääniä 3005 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 817 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 746 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 842 ääntä = 35%
Ääniä 2405 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.