Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!Olemme tällä palstalla kysyneet työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten näkemyksiä oman työpaikkansa työturvallisuus- ja terveyskulttuurista. Vastaukset annetaan nimettöminä, yksi vastaus per kysymys per vastaaja. Kysymykset pidetään esillä vielä 31.12.2011 saakka, tervetuloa osallistumaan!

Kysely pohjautuu 3T Kulttuurimittariin kuuluvaan henkilöstökyselyyn, joka koostuu kaikkiaan n. 50 kysymyksestä. Sitä voidaan käyttää yritysten sisäisenä mittarina arvioitaessa kehitystä, vertailtaessa eri yksiköitä toisiinsa ja tunnistettaessa kehittämiskohteita. Työsuojeluvaltuutettu.fi:ssä julkaistavasta kyselystä on jätetty pois yksilötason työoloja koskevat kysymykset. Lisäksi muista kysymyksistä karsittiin osa pois, jolloin kaikkiaan kysymyksiä jäi vastattavaksi  15 kpl. Kysymyksiä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman 3T Ratkaisut Oy:n lupaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan 3T Kultuurimittari -tutkimuksen työpaikallanne? Ota yhteyttä: myynti@3tratkaisut.fi
» Lisätietoa 3T Kulttuurimittarista


31.10.2011
15. Hankkiessamme välineitä, materiaaleja ja ulkopuolisia työsuorituksia otetaan huomioon työturvallisuus- ja -terveysnäkökohdat.
Täysin samaa mieltä 739 ääntä = 21%
Osittain samaa mieltä 724 ääntä = 20%
En osaa sanoa 693 ääntä = 19%
Osittain eri mieltä 702 ääntä = 20%
Täysin eri mieltä 700 ääntä = 20%
Ääniä 3558 kpl
16.06.2011
14. Työterveyshuollossa tunnetaan työolomme ja osataan neuvoa työterveysasioissa
Täysin samaa mieltä 671 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 673 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 655 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 617 ääntä = 24%
Ääniä 2616 kpl
10.03.2011
13. Esimieheni kanssa on helppo keskustella työturvallisuus- ja työterveysasioista
Täysin samaa mieltä 671 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 622 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 663 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 642 ääntä = 25%
Ääniä 2598 kpl
19.01.2011
12. Työturvallisuus- ja -terveysasiat ovat työpaikallamme säännöllisesti esillä kokouksissa ja tilaisuuksissa
Täysin samaa mieltä 677 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 670 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 617 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 659 ääntä = 25%
Ääniä 2623 kpl
12.12.2010
11. Tieto havaituista tapaturma- ja terveysvaaroista sekä hyvistä ratkaisuista kulkee yksiköstä/osastolta toiseen
Täysin samaa mieltä 663 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 660 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 643 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 639 ääntä = 25%
Ääniä 2605 kpl
17.11.2010
10. Meillä keskustellaan riittävästi tehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta
Täysin samaa mieltä 642 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 600 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 662 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 645 ääntä = 25%
Ääniä 2549 kpl
04.10.2010
9. Henkilöstön työssäjaksamista seurataan säännöllisesti
Täysin samaa mieltä 595 ääntä = 24%
Osittain samaa mieltä 651 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 668 ääntä = 27%
Täysin eri mieltä 601 ääntä = 24%
Ääniä 2515 kpl
14.09.2010
8. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat ilmoitukset ja aloitteet johtavat nopeasti parannuksiin
Täysin samaa mieltä 608 ääntä = 22%
Osittain samaa mieltä 816 ääntä = 30%
Osittain eri mieltä 638 ääntä = 23%
Täysin eri mieltä 666 ääntä = 24%
Ääniä 2728 kpl
04.08.2010
7. Meille järjestetään riittävästi koulutusta työturvallisuudesta ja -terveydestä
Täysin samaa mieltä 682 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 646 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 694 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 663 ääntä = 25%
Ääniä 2685 kpl
17.06.2010
6. Meillä on hyvät työohjeet myös työturvallisuuden ja -terveyden kannalta
Täysin samaa mieltä 631 ääntä = 23%
Osittain samaa mieltä 706 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 676 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 679 ääntä = 25%
Ääniä 2692 kpl
13.05.2010
5. Meillä työsuojeluasioita hoitaa normaali linjaorganisaatio, eikä niinkään työsuojeluorganisaatio
Täysin samaa mieltä 689 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 682 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 697 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 712 ääntä = 26%
Ääniä 2780 kpl
30.03.2010
4. Meillä edellytetään, että kaikki noudattavat sovittuja turvallisia ja terveellisiä työtapoja.
Täysin samaa mieltä 776 ääntä = 27%
Osittain samaa mieltä 722 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 698 ääntä = 24%
Täysin eri mieltä 705 ääntä = 24%
Ääniä 2901 kpl
09.03.2010
3. Työpaikallamme johto ja esimiehet näyttävät esimerkillään pitävänsä työturvallisuutta ja -terveyttä tärkeänä.
Täysin samaa mieltä 738 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 737 ääntä = 25%
Osittain eri mieltä 742 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 726 ääntä = 25%
Ääniä 2943 kpl
15.02.2010
2. Henkilöstöltämme pyydetään ideoita ja ehdotuksia työolojen ja työn sujuvuuden parantamiseksi
Täysin samaa mieltä 764 ääntä = 26%
Osittain samaa mieltä 711 ääntä = 24%
Osittain eri mieltä 769 ääntä = 26%
Täysin eri mieltä 742 ääntä = 25%
Ääniä 2986 kpl
27.01.2010
1. Työpaikallamme on selkeät arvot ja niihin kuuluu työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen
Täysin samaa mieltä 737 ääntä = 25%
Osittain samaa mieltä 782 ääntä = 26%
Osittain eri mieltä 734 ääntä = 25%
Täysin eri mieltä 710 ääntä = 24%
Ääniä 2963 kpl
30.12.2009
Oletko ensimmäistä kautta työsuojeluvaltuutettuna?
Olen 806 ääntä = 34%
En, toinen kausi alkoi 734 ääntä = 31%
En, kolmas tai useampi kausi alkoi 831 ääntä = 35%
Ääniä 2371 kpl


Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.